Jak sehnat místo na Kajce?

Jak sehnat místo na Kajce?

Od roku 2019 se nově místa uvolňují v několika vlnách… Pozor, přidělení konkrétního pokoje probíhá až v půlce prázdnin (viz otázka “Jak se dostat na Kajku od dalšího roku?“)

Pro možnost získat místo je důležité, jakou vysokou školu studuješ nebo budeš studovat a jestli aktuálně na Kajetánce bydlíš.

Při nástupu na kolej v příštím roce se bude kontrolovat potvrzení o studiu. Pokud si student rezervoval místo na koleji v období určeném pouze pro uchazeče/studenty UK, tak nedodání potvrzení (případně dodání potvrzení z jiné VŠ) bude znamenat propadnutí zálohy a neposkytnutí ubytování.

Konkrétní termíny jsou pak uvedeny na webových stránkách KaM v harmonogramu na příští akademický rok…

Comments are closed.