Dokumenty

Dokumenty

Některé náležitosti kolejního života se musí řídit předpisy. Základním předpisem je Řád pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb UK, ten specifikuje práva a povinnosti studentů. Dokument take popisuje některé pravomoci kolejních rad.

Kolejní rady pak mají svoje vlastní předpisy, kterými se řídí. Postavení kolejních rad pak hlavně popisuje organizační řád.

Formuláře

V návaznosti na řád pro poskytování služeb je třeba vyplnit následující formulář pro povolení chovu zvířete na koleji Kajetánka.

Návody